Dr. Bodonhelyi Zsolt minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos, aktuális és minél teljesebb információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy jelen weboldalon közzétett – illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető – információk és adatok nem teljeskörűek, az orvosi szakma fejlődésével változnak/változhatnak, melyet minél pontosabban megpróbálunk követni; ugyanakkor – minden erőfeszítésünk ellenére – tartalmazhat nem szándékos szakmai vagy tényszerű pontatlanságokat. Erre tekintettel dr. Bodonhelyi Zsolt nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért és az információs tartalom teljeskörűségéért.

A weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti dr. Bodonhelyi Zsolt jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. dr. Bodonhelyi Zsolt nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

dr. Bodonhelyi Zsolt semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

A jelen weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, hálózati számítógépre átmásolása vagy hozzáférhetővé tétele, illetve bármilyen médiumban közzététele, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag dr. Bodonhelyi Zsolt előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, hozzáférhetővé tétele, átruházása kizárólag dr. Bodonhelyi Zsolt előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.