KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT!

 

Egy adott dolgozó esetében a szolgáltatási díj tartalmazza az előzetes vagy időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésétől annak érvényességéig tartó időszakban az esetleg szükségessé váló minden munkaköri alkalmassági vizsgálat díját is.
A szervezett munkavégzés keretein belül járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozó munkavállalók esetében a személyi higiénés vizsgálat a munkaköri alkalmassági vizsgálat része, ezért külön vizsgálati díjat nem számolunk fel.

A számla kiállítása – más megállapodás hiányában – 3 havonta történik az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálaton megjelent dolgozói létszám és az Ügyfeleinkkel kötött szerződésben megállapított díjak alapján.

Igény esetén átalánydíj térítésére is van lehetőség, melynek megállapítása a bejelentett munkavállalói létszám, a dolgozók foglalkozás-egészségi osztályba sorolása és munkaköri beosztása alapján történik.

A foglalkozás-orvostani szolgáltatás díja az ÁFA törvény 85.§-a alapján közérdekű jellegére való tekintettel általános forgalmiadó-mentes.