Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra

Az alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges:

 1. Személyazonosságot igazoló okmány.
 2. „Beutalás munkaköri orvosi vizsgálatra” (A.3510-217 r.sz.) nyomtatvány megfelelően kitöltött állapotban, munkáltató bélyegzőjével, aláírásra jogosult személy aláírásával ellátva.
 3. Amennyiben a dolgozó kórtörténetében korábbi vizsgálatok, kezelések szerepelnek, az ezekről készült egészségügyi dokumentáció, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) véleménye.
 4. Rendszeresen használt gyógyszerekről készült jegyzék.
 5. Azon munkakörök esetében, ahol a személyi higiénés alkalmassági vizsgálat a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat része, a korábbi (ha van) „egészségügyi kiskönyv” (Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok; C.3151-2/A).  Bővebben> személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
 6. Reggeli első középsugaras vizelet (0,5-1 dl).

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni

 • a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően (próbaidős dolgozónak is);
 • a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
 •  fizikai munkát végez,
 •  fiatalkorú,
 •  nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve;
 • a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt – kivéve bizonyos esetekben – minden munkavállalónál, ha
 •  közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
 •  a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
 •  a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja;
 • kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak esetében a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából az előzetes munkaköri alkalmassági véleményben feltüntetett érvényesség idő lejárta előtt.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni

 • 30 napos keresőképtelenséget követően,
 • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel;
 • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket (sárgaság, hasmenés, hányás, láz, torokgyulladás,bőrkiütés,  egyéb bőrelváltozás /a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is/, váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás) észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön;
 • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására,
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
 • heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza
 • ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

Záróvizsgálatot kell végezni

 • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor,
 • ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

(A tájékoztató a 33/1998 (VI. 24.) NM rendelete alapján készült. A rendelet hatályos állapota a www.magyarorszag.hu weblapon a „jogszabálykereső” menüpontban érhető el.)