TEVÉKENYSÉG

Teljes körű és testreszabott üzemorvosi alapszolgáltatást nyújtunk szerződött Ügyfeleinknek kedvező feltételekkel kulturált környezetben rövid várakozási idővel előre egyeztetett időpontban  a Bagoly Egészségházban.

Minden olyan szolgáltatást biztosítunk, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.

Foglalkozás-egészségügyi  alapellátás keretében végezzük

a) munkaköri alkalmassági vizsgálatokat
b) foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát
d) egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
e) a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;
f) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást;
g) a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
h) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
i) a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

 

Közreműködünk

 1. az Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen
  • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
  • munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
  • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
 2. a foglalkozási rehabilitációban;
 3. a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

Külön megrendelés és díjazás alapján az alábbi orvosi szolgáltatásokat végezzük

 1. a 2. alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői és hivatásos lőfegyver-viselési alkalmassági orvosi vizsgálata;
 2. Külföldi munkavállalásnál munkaköri orvosi alkalmasság véleményezése, a szükséges vizsgálatok elvégzése, illetve elvégeztetése;
 3. különböző rizikócsoportok komplex szűrése;
 4. részvétel a foglalkozási rehabilitációs intézkedések szakmai előkészítésében és a döntés meghozatalában

Havonta közöljük a következő hónapban időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra behívandó dolgozók névsorát.

VIZIT

A munkaköri alkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos, soron kívüli vizsgálat, záróvizsgálat) során minden esetben végzünk:

 • előzmények feltárását
 • általános belgyógyászati vizsgálatot, melynek része a tüdő, szív, tapintható hasi szervek, erek fizikális vizsgálata, gerinc vizsgálatát, izületek célzott vizsgálatát
 • idegrendszer vizsgálatát
 • bőr vizsgálatát
 • vérnyomás mérést
 • látásélesség vizsgálatát
 • vizeletből cukor és vér meghatározását.

Ahol a foglalkozás-orvostani szempontok szükségessé teszik, az említett vizsgálatokon túl:

 • ujjbegyből származó vércseppből vércukorszintet határozunk meg
 • a szív elektrokardiográfiás (EKG) vizsgálatát végezzük el
 • hallásküszöb meghatározást végzünk (szűrő audiometria)
 • légzésfunkciós vizsgálatot (spirometria) végzünk
 • a törvényi kötelezettségnek megfelelően ha a munkaköri alkalmasság elbírálásához szükséges, kiegészítő laboratóriumi vizsgálatot, szakvizsgálatot kérünk
 • amennyiben a kockázatbecslés rendelkezésünkre áll, egyeztetést követően az abban szereplő veszélyforrásokra is koncentrálva további célzott vizsgálatokat végzünk.

KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK BEUTALÁS ALAPJÁN

A vizsgálatok kezdeményezésénél körültekintően járunk el, egyéb megállapodás hiányában csak a törvényi kötelezettségnek megfelelő vizsgálatokat végeztetjük el a munkáltató által megjelölt egészségügyi intézményben.
A háziorvosi praxisomba tartozó dolgozók esetében a vizsgálatok jelentős többsége díjtalan.

A szükséges kiegészítő vizsgálatok alkalmazásának tételes felsorolása meghaladná e tájékoztató keretit, ezzel kapcsolatban bővebb információt igény esetén készséggel adunk.
A teljesség igénye nélkül megemlítendő vizsgálatok:

Laboratóriumi vizsgálatok

Vérvétel elvégzésére 10 fő felett a telephelyen is van lehetőség.

Széklet bakteriológiai vizsgálata

Szakorvosi vizsgálatok:

 • Beutaló nélkül látogatható szakrendelések:

TBC szűrővizsgálat („tüdőszűrés”):   40 év felett díjtalan
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat: díjtalan.
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat (méhnyakrákszűrés): díjtalan
Szemészet szakorvosi vizsgálat
Fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat: díjtalan

 • Beutalóval látogatható szakrendelések:

Audiológiai szakorvosi vizsgálat